ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

สำนักงานเขตต้าอัน...หลักสูตรคอมพิวเตอร์ขั้นสูงสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ (5-5)

สำนักงานเขตต้าอันกรุงไทเปจัด“หลักสูตรคอมพิวเตอร์ขั้นสูง”สำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ ในวันที่ 6-28 มิถุนายน 2023 รายละเอียดกรุณาค้นหาได้ที่เว็บไซต์ https://dado.gov.taipei/ พื้นที่ข่าวสารผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่หรือโทรสอบถามเบอร์(02)2351-1711 กด 8903 เจียงเสี่ยวเจี่ย

วันที่ออก

2023-05-12