ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

ตั้งถิ่นในไต้หวันไร้ระยะห่าง...กรมตรวจคนเข้าเมืองจัดพิมพ์แผ่นพับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในไต้หวัน(6-1)

เพื่อช่วยเหลือผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่ใช้ชีวิตอยู่ในไต้หวัน กรมตรวจคนเข้าเมืองจัดพิมพ์แผ่นพับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในไต้หวัน9เวอร์ชั่น ได้แก่ ภาษาจีนกลาง ภาษาอังกฤษ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาเวียดนาม ภาษาไทย ภาษากัมพูชา ภาษาเมียนมา ภาษาญี่ปุ่น และภาษาเกาหลี 

https://www.immigration-ebook.com/index.html


วันที่ออก

2024-06-11