ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ประชาสัมพันธ์“เดือนความปลอดภัยบนท้องถนน ประจำปี 2023” (9-9)

เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนไต้หวันได้ตระหนักถึงแนวคิดความปลอดภัยบนท้องถนน ตั้งแต่ปีค.ศ2020 เป็นต้นมา กระทรวงคมนาคมได้จัด“เดือนความปลอดภัยบนท้องถนน”ขึ้นเป็นประจำทุกปี ผ่านการประชาสัมพันธ์ในช่วงเวลาดังกล่าวกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัยบนท้องถนน

ขับช้าแล้วหยุดมอง  คนเดินเท้าจะปลอดภัย

วันที่ออก

2023-09-18