ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

สำนักงานเขตซิ่นอี้...ชั้นเรียนสร้างสรรค์ศิลปะสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ปี2024 (6-5)

วันเวลา:7/17-10/2 (วันพุธ) เวลา13:30 น.-16:30 น.

สถานที่: ชั้น13 ศูนย์อำนวยการบริหาร เขตซิ่นอี้

วันที่ออก

2024-06-25