ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

สำนักงานเขตว่านฮวาจัด...สัมผัสประสบการณ์วัฒนธรรมผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ประจำปี2024(5-11)

วันทำกิจกรรม:6/9、7/27、8/10

เปิดรับสมัครทางออนไลน์(เริ่ม5/30) https://iwnet.civil.taipei/NewImmigrants/


วันที่ออก

2024-05-21