ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

สำนักงานเขตซิ่นอี้2020.3/2-5/4 จัด“ปี2020ชั้นเรียนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่” (2-1)


ยกระดับความสามารถการพูด และการฟังด้านภาษาอังกฤษให้กับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ พร้อมบริการดูแลเด็กเล็กฟรี!

สถานที่เรียน:ชั้น10ห้องมิตรภาพ ศูนย์อำนวยการบริหาร เขตซิ่นอี้ (ชั้น10เลขที่15ช่วง5ถนนซิ่นอี้)

วันเวลา:2020.3/2-5/4(ทุกวันจันทร์ เวลา13:30-16:00 น.)

โทรศัพท์:2723-9777#806

สำนักงานเขตซิ่นอี้2020.3/2-5/4 จัด“ปี2020ชั้นเรียนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่”

Publish Date

2020-02-06