ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

ประกาศ:สมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่หยุดทำการช่วงวันหยุดยาวเทศกาลไหว้พระจันทร์(9/18-9/21) (9-11)

สมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ซื่อหลินและสมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ว่านฮวาหยุดทำการและงดยืมใช้สถานที่ระหว่างวันที่18-21 กันยายน
ขออภัยในความไม่สะดวก
ขอให้ทุกท่านสุขสันต์เทศกาลไหว้พระจันทร์!

วันที่ออก

2021-09-22