ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

สำนักงานบริการจัดหางานกรุงไทเป-ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เยี่ยมชมกิจการผู้ประกอบการครั้งที่ 2 ประจำปี 2023(9-5)

✅ เวลานัดหมายรวมพล: 22 ก.ย. (ศุกร์) เวลา 8.50 น.

✅สถานที่นัดหมายรวมพล: ชั้น 1 อาคารหม่งเจี่ย 101 (เลขที่ 101 ถ.หม่งเจี่ยต้าเต้า)

✅ เวลาเยี่ยมชม: 9.00-17.00 น.

✅สถานที่เยี่ยมชม: โรงแรม W ไทเปและโรงแรมอินดิโก้

✅สายตรงลงชื่อสมัคร: (02)23085321ต่อ703 มิสจาง หรือ  ต่อ 712 มิสหยาง

 เนื่องด้วยการเยี่ยมชมในคร้งนี้ เป็นโรงแรมมีชื่อ 2 แห่งในกรุงไทเป

 เพื่อให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ได้เข้าใจต่อการทำงานเกี่ยวกับการบริการโรงแรมที่พัก รู้จักตลาดงานได้อย่างเจาะลึก

วันที่ออก

2023-09-11