ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

นิทรรศการพิเศษสิ่งใหม่ความหลากหลาย (11-1)

สมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ซื่อหลินเชื่อมทีมUSRของมหาวิทยาลัยการสื่อสารหมินเฉวียน และศูนย์บริการสตรีและครอบครัวซื่อหลิน โดยผ่านภาพแบ่งปันการประกอบธุรกิจใหม่ของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ ภาพถ่ายเดินเที่ยวชมความสวยงามของเกาะเซ่อจือ นำคุณได้เข้าใจถึงวัฒนธรรมความหลากหลายของอาหารและการเกษตร ยินดีต้อนรับเข้ามารับชมกันได้ที่สมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ซื่อหลิน


สถานที่จัด : สวนพหุวัฒนธรรม 1 สมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ซื่อหลิน (ห้องเรียน206)

วันที่จัดแสดง:5-24  พฤศจิกายน 2022

เวลาเปิดทำการ:เวลา9:00-12:00น. เวลา14:00-17:00น.(หยุดทำการวันจันทร์)


วันที่ออก

2022-11-10