ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

ประกาศ:คำชี้แจงการเปิดทำการของสมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ว่านฮวาและสมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ซื่อหลินระหว่าง07/27-08/09 (7-8)

ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคระบาดประกาศปรับระดับการแจ้งเตือนเป็นระดับ2ตั้งแต่วันที่27กรกฏาคม-9 สิงหาคม 2021
การเปิดทำการของสมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่และงานป้องกันโรคระบาดที่เกี่ยวข้องมีการปรับเปลี่ยนดังต่อไปนี้:
1. สมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ซื่อหลิน:เนื่องจากความจำเป็นในการป้องกันโรคระบาด สมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ซื่อหลินยังปิดทำการชั่วคราว แต่เจ้าหน้าที่ล่ามประจำสมาคมฯยังคงให้บริการตามปรกติ สำหรับเวลาเปิดทำการของทางสมาคมฯจะปรับเปลี่ยนดูตามสถานการณ์ของโรคระบาด
เจ้าหน้าที่ล่ามประจำสมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ซื่อหลิน เบอร์โทรบริการ:02-2883-7750
2.สมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ว่านฮวา:ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฏาคม 2021เป็นต้นไปเปิดให้บริการต่อสาธารณะ สำหรับจำนวนคนที่เข้าไปในสมาคมฯจะลดลงไปตามแนวทางการจัดการป้องกันของโรคระบาด(ประมาณ1/3จากจำนวนที่รับเดิม) โปรดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคระบาดของทางสมาคมฯดังต่อไปนี้:
เข้าในสมาคมฯให้วัดอุณหภูมิร่างกาย ทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ และบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล
 ในสมาคมฯห้ามรับประทานอาหาร กรุณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
ขอให้รักษาเว้นระยะห่างทางสังคม
ภายในตัวอาคารเว้นระยะห่างอย่างน้อย1.5เมตร/คน(2.25ตารางเมตร/คน)

ห้องเรียนใช้วิธีการนั่งแบบสลับฟันปลา
โต๊ะ เก้าอี้ ที่จับประตู ไมโครโฟน ในห้องทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนให้ทำความสะอาดฆ่าเชื้อทั้งหมด
หากมีเรื่องที่ไม่อาจทำเสร็จสมบูรณ์ ให้ปฏิบัติตามแนวทางที่สมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ชี้แนะ
3.จำนวนคนที่รับในแต่ละส่วนของสมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ว่านฮวา(2.25ตารางเมตร/คน):
   ชั้น1พื้นที่อาหารสบายๆ:5 คน
  ชั้น3ห้องเรียน:10 คน
ชั้น3ห้องคอมพิวเตอร์:7 คน
  ชั้น4 ห้องโถง(หักพื้นที่ส่วนเวที) 13 คน

วันที่ออก

2021-07-27