ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

การศึกษาต่อของนักเรียนมัธยมต้น:นักเรียนแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ

การศึกษาต่อของนักเรียนมัธยมต้น:นักเรียนแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ
ผู้เขียน: หัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหยางหมิง/หูเจียหมิง

เพื่อส่งเสริมให้กำลังใจนักเรียนระดับอาชีวศึกษาตอนปลายที่จะไปแลกเปลี่ยนศึกษาต่อระหว่างประเทศ กองการศึกษากรุงไทเปจัดให้มีโปรแกรมนักเรียนแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศขึ้นเป็นประจำทุกปี วัตถุประสงค์ของโปรแกรมเพื่อขยายวิสัยทัศน์ระดับนานาชาติให้แก่นักเรียนระดับอาชีวศึกษาตอนปลาย เข้าใจวัฒนธรรมนานาชาติอย่างลึกซึ้ง ปลูกฝังเอกลักษณ์ประจำชาติ 
บ่มเพาะบุคลากรที่มีความรับผิดชอบมีความสามารถ การคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่1และนักเรียนที่เรียนในระดับ9ของโรงเรียนรัฐและเอกชนจำนวน25คนเข้าศึกษาต่อ1ปีการศึกษาที่โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของรัฐและเอกชนในรัฐบริติชโคลัมเบียCampbell Riverของประเทศแคนาดา และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศสหรัฐอเมริกาแต่ละรัฐ มาตรฐานการคัดเลือกนอกเหนือจากผลคะแนนเรียนในโรงเรียนแล้ว ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษก็ต้องเทียบเท่ากับการทดสอบภาษาอังกฤษระดับกลางหรือระดับสูงขึ้นไป

เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด สำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศปี2020เดิมที่กำหนดไว้ได้เลื่อนเวลามาจนถึงปีนี้(ปี2021)ถึงออกต่างประเทศ สำหรับโปรแกรมนักเรียนแลกเปลี่ยนปี2022นั้นเวลานี้การดำเนินการยังไม่กำหนดแน่นอน จะปรับตามสถานการณ์ของโรคระบาด ขอแนะนำนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโปรแกรมนี้รอจนกว่าสถานการณ์โรคระบาดคลี่คลายแล้ว ขอให้ระวังตั้งใจดูข่าวสารข้อมูลใหม่ล่าสุดของกองการศึกษากรุงไทเป

นอกจากระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่สามารถยื่นเรื่องขอเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศแล้ว ระดับมหาวิทยาลัยก็มีโอกาสอีกมากมายที่จะยื่นเรื่องขอศึกษาต่อต่างประเทศเช่นเดียวกัน ปัจจุบันมหาวิทยาลัยในไต้หวันหลายแห่งได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ซึ่งสามารถรับปริญญาสองใบจากสองมหาวิทยาลัย ยกตัวอย่าง มหาวิทยาลัยผู่เหรินซึ่งร่วมมือกับสถานศึกษาในสหรัฐอเมริกา เยอรมัน สเปน.....และอื่นๆ31แห่ง  ส่วนมหาวิทยาลัยไทเปซื่อลี่ได้ลงนามร่วมมือกับสถานศึกษาในสหรัฐอเมริกา อังกฤษ มาเลเซีย  คาซัคสถาน และอื่นๆรวม5แห่ง ช่วยให้นักเรียนประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายที่สูงลิ่วในการไปศึกษาต่อต่างประเทศ ทำให้ฝันที่จะไปศึกษาต่อต่างประเทศและได้รับปริญญาสองใบนั้นเป็นจริง
 
กรุณาอ่านดูรายละเอียด:
 โปรแกรมแผนการดำเนินงานนักเรียนแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศปี2020กองการศึกษากรุงไทเป
เว็บไซต์ศูนย์แลกเปลี่ยนวิชาการมหาวิทยาลัยผู่เหริน
เว็บไซต์สำนักงานวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยไทเปซื่อลี่