ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

สำนักงานกิจการพลเรือนกรุงไทเป ได้จัดการทดสอบสัญชาติ ทุกวันที่15ของเดือน ยินดีต้อนรับ ชาวต่างชาติหรือผู้ไร้สัญชาติสมัครกันเข้าร่วม

สำหรับชาวต่างชาติ หรือ ผู้ไร้สัญชาติ ที่ต้องการยื่นเรื่องขอสัญชาติ สามารถสมัครเข้ารับการทดสอบสัญชาติของสำนักงานกิจการพลเรือนกรุงไทเป ซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันที่15ของเดือน โดยสามารถสมัครได้ที่ สำนักทะเบียนกรุงไทเป ก่อนวันที่10 ของเดือน

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักทะเบียนของแต่ละเขต หรือเว็บไซต์ สำนักงานกิจการพลเรือนกรุงไทเป