ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

/001/Upload/482/relpic/62552/9037593/5688ae00-acef-4a8b-b26a-377c8b3aeaef.jpg

เทศกาลหน้ากากแห่งรอยยิ้มของประเทศฟิลิปปินส์ เป็นการจัดงานประจำปีของเมืองบาโคโลด(Bacolod)    ในประเทศฟิลิปปินส์ ผู้คนหลายพันหลายหมื่นคนต่างพากันสวมหน้ากากหลากหลายชนิดเข้าร่วมงานเทศกาลเดินขบวนพาเหรดบนท้องถนน หน้ากากเหล่านี้จะมีสิ่งพิเศษที่เหมือนกัน นั่นคือใบหน้ายิ้มกว้าง ด้วยเหตุนี้เมืองบาโคโลดจึงมีอีกชื่อเรียกหนึ่งว่า “เมืองแห่งรอยยิ้ม”

เทศกาลหน้ากากมีที่มาราวค.ศ1980 เมืองบาโคโลดรู้จักกันในนาม“ชามน้ำตาลแห่งฟิลิปปินส์”ซึ่งเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ในอุตสาหกรรมน้ำตาล ต่อมามีเหตุการณ์เรืออับปางเกิดขึ้นอีก บรรยากาศทางสังคมถึงขีดต่ำ รัฐบาลท้องถิ่นเพื่อให้กำลังใจแก่ชาวเมืองจึงจัดงานเทศกาลหน้ากากขึ้นมาขับไล่ความเศร้าโศก โดยใช้หน้ากากแห่งรอยยิ้มสมานสามัคคีซึ่งกันและกัน ให้หน้ากากแห่งรอยยิ้มที่ทุกคนสวมใส่ได้นำพลังแห่งรอยยิ้มกลับคืนมา

ปี2020เนื่องจากผลกระทบจากโรคไวรัสปอดอักเสบรุนแรง เศรษฐกิจทั่วโลกและชีวิตความเป็นอยู่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวง ไต้หวันสามารถควบคุมโรคระบาดได้อย่างดี ได้ใช้มาตรการควบคุมโรคระบาดที่สมบูรณ์ลดผลกระทบต่อการใช้ชีวิต ในปี2020กรุงไทเปเริ่มจัดงานเทศกาลหน้ากากแห่งรอยยิ้มฟิลิปปินส์ 

ได้เชิญชวนชาวกรุงไทเปและเพื่อนผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กับเพื่อนแรงงานต่างชาติเข้าร่วมสวมหน้ากากแห่งรอยยิ้มเดินขบวนพาเหรดส่งต่อพลังบวกไปด้วยกัน