ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

รายชื่อ แผนที่ร้านอาหารอร่อยผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป

อาหารไทย

 1. ร้านอาหารไทย ไท่หง
  เลขที่ 2 ถนนซงฉิน
  (02)2345-0885
 2. ร้านอาหารไทย LISA
  ชั้น 1 เลขที่215 ถนนเฉิงเต๋อ ช่วง 2 เขตต้าถง
  0989-772-284、(02)2553-6803
 3. ร้านอาหารไทย ก๋วยเตี๋ยวผัดเสี่ยวต่ง
  ตลาดกลางคืนหนิงเซี่ย(แผงร้าน066,083)
  0929-753-260(No.066)、0925-230-625(No.083)、0970-067-907
 4. ร้านอาหารไทย เสี่ยวผู่จี่
  เลขที่1 ตรอก102 ถนนมู่จา ช่วง3 
  (02)2234-6727
 5. ร้านอาหารไทย เจิ้งจง
  เลขที่123 ถนนหนานกั่ง ช่วง 2
  (02)2651-9356、0982-278-947
 6. ร้านอาหารไทยไทย รสไทย
  เลขที่ 362-4 ลี่ซานเจีย
  0985-805-168
 7. ร้านอาหารไทยอวี่เจิน
  เลขที่229 ถนนเน่ยหู ช่วง 2 
  (02)2790-5117
 8. ร้านอาหารไทย-พม่า-ยูนนาน สาละวิน
  อาหารไทย-พม่า-ยูนนาน
  (02)2630-7618、0911-011-876
 9. ร้านอาหารไทยอีสาน ตงฟางเสี่ยวกวน
  เลขที่44 ถนนจงอี้
  (02)2838-0592


อาหารไต้หวัน
 1. ร้านอาหารเช้า ตลาดหมินฝู่
  ตรอก103 ถนนหมินเฉวียนตงลู่ (ตลาดหมินฝู่) เขตซงซาน
  0981-503-263
 2. ร้านเกี๊ยว ปาฟางอวิ๋นจี่ สาขาถนนปาเต๋อ
  เลขที่221 ถนนปาเต๋อ ช่วง 3 เขตซงซาน
  (02)2577-2938
 3. ร้านอาหาร 356
  เลขที่11 ซอย 6 ตรอก 395 ถนนซิ่นอี้ ช่วง 4 
  (02)2720-7356
 4. ร้านอาหารเช้า รุ่ยหลินเม่ยเออร์เม่ย
  เลขที่24 ตรอก83 ถนนจีหลง ช่วง1 
  (02)2765-2301
 5. แผงบะหมี่เนื้อวัว ฟั่นเจียง
  เลขที่ 107 ช่วง3  ถนนซิ่นอี้
  ((02)2702-3286 、0916-736-890
 6. ร้านเกี๊ยว ปาฟางอวิ๋นจี่ สาขาถนนเทียนเซียง
  เลขที่59 ถนนเทียนเฉียง
  (02)2585-7853
 7. ร้านเกี๊ยว ปาฟางอวิ๋นจี่ สาขาถนนหนานจิง ตะวันตก
  เลขที่15 ตรอก12 ถนนหนานจิ่งชีลู่
  (02)2522-2116
 8. ร้านอาหารเช้าเหม่ยเอ๋อเหม่ย
  ชั้น1 เลขที่ 42 ตรอก 137ช่วง 2 ถนนชินเซิงเป่ยลู่
  (02)2521-9479
 9. บะหมี่เนื้อวัว เหล่าว่ายอิ้ผิน
  เลขที่403 ถนนจี๋หลิน
  (02)2585-3303
 10. ร้านอาหารเช้า เอ้อร์ผอผ่อ
  เลขที่1ทับ258 ช่วง1ถนนชีหยวน
  (02)2304-0559
 11. ร้านบะหมี่ต้าติ่ง
  เลขที่ 208 ถนนคุนหมิง
  (02)2381-9222、0916-808-070
 12. ร้านเกี๊ยวไฮ่เทียนเซียง
  เลขที่168 ถนนเหอผิงชี ช่วง3
  (02)2302-5666、0928-515-819
 13. ร้านหงโหลวโร่วเกิง
  เลขที่15 ถนนเน่ยเจียง
  (02)2311-6691
 14. ร้านหอยนางรมทอด ตงสือซุ่น
  เลขที่104 ถนนซีฉาง
  (02)2381-3535
 15. ร้านเสี่ยวมี โรตีต้นหอม
  หน้าเลขที่ 23 ถนนกวงหมิง
  0983-133933
 16. ร้านขนมโก๋ถั่ว 337
  ชั้น 3 เลขที่ 493 ถนนจงหยางเป่ย ช่วง 4
  0989-071162
 17. ร้านโจ๊กกวนตู้
  ปากทางตรอก292 ถนนจือสิง
  0911-229-622
 

อาหารจีน
 
 1. ร้านบะหมี่ซี่โครงมะเขือเทศ เสี่ยวเขิ่งโจว
  เลขที่1-3 ตรอก158 ถนนปาเต่อ ช่วง3 
  (02)2570-0525
 2. ร้านอาหารฮ่องกง ไจ่ชาสุ่ยผู้
  เลขที่22 ถนนฉงเต๋อ
  (02)8732-2136
 3. อาหารมังสาวิรัติสไตล์ยูนนาน เหอชุ่นเซียง
  เลขที่ 46 ซอย 5 ตรอก 147 ถนนจีหลง ช่วง 1 
  (02)2767-2016
 4. หลัวสือเฟิ่น (เส้นหมี่กุ้ยหลิน)
  เลขที่ 15 ซอย 27 ตรอก278 ถนนหย่งจี อู่ฉวนหลี่
  0953-951-196
 5. เกี๊ยว เวินโจว
  เลขที่13 ซอย 6 ตรอก 395 ถนนซินอี้ช่วง 4 
  (02)2758-8753
 6. ร้านหมูแดงหมูกรอบสไตล์ฮ่องกง จินเย่
  ตรอก311 ถนนเหอผิงตงช่วง 2
  (02)27553997
 7. ร้านขนมกุ้ยช่ายเจียงซู
  ซอย3 ตรอก216 ถนนจงเสี้ยวตงช่วง 3 
  (02)2771-0883
 8. อาหารเช้า-กลางวัน จงหยวน
  เลขที่ 30 ถนนจงหยวน
  0915-113-718
 9. ร้านอาหารกุ้ยหลิน เฉียนหลี่จื่อว่าย
  อาหารกุ้ยหลิน-กว่างซี
  (02)2536-1822
 10. ร้านไคว่เล่อเสี่ยวฉือ
  เลขที่48 หวายหนิงเจี่ย
  0955-583-188
 11. ร้าน ศาลาไทย
  เลขที่219 ถนนถิงโจวช่วง3 
  (02)2367-0739
 12. โจ๊กกวางตุ้ง ฝูซิง
  เลขที่ 8 ตรอก32 ถนนว่านฉวน
  (02)-25520119
 13. ร้านบะหมี่เปากงฝู่ฉื่อฝาง
  เลขที่43 ถนนฉวงเหลียน
  (02)2552-8853
 14. ร้านบะหมี่แห้งฝู่โจว
  เลขที่19 ถนนกุ้ยหยางช่วง 2
  (02)2371-1087
 15. ร้านบะหมี่หลิวโจว
  เลขที่175 ถนนกว่างโจว
  (02)2306-1636
 16. ร้าน 161 บะหมี่เนื้อวัว
  เลขที่161  ถนนมู่จาช่วง 1
  (02)2236-3010、0911-290-608
 17. ร้านกุ้ยฮวาเซียง
  เลขที่49 ถนนจิ่วจวงช่วง 1 
  (02)2789-2152
 18. ร้านเจียงตงเสี่ยวกวน
  เลขที่1 ซอย2 ตรอก 145 ถนนจิ่วจวง ช่วง1
  (02)2788-7032
 19. ร้านอาหารสไตล์ฮ่องกง ซินเซียง
  เลขที่ 794 ช่วง 4 ถนนปาเต่อ
  (02)2788-5514、0981-139-935
 20. ร้านบะหมี่ฉงชิ่ง
  เลขที่299 ถนนหนานกั่ง ช่วง 1 
  0935-392-338
 21. ร้านหมูแดงหมูกรอบสไตล์มาเก๊า เหลียนฮวา
  เลขที่148 ถนนฉงหยาง
  (02)2788-3658
 22. ร้านอาหารไทย-ยูนนาน หยุนไท่ไหล
  เลขที่76 ถนนชินหมิน
  (02)2789-2645
 23. อาหารตามสั่งโอวจือเซียง
  เลขที่ 8 ตรอก 591 ช่วง 1 ถนนเน่ยหู
  (02)2627-4720
 24. ร้านฮุยกูเหนียง
  เลขที่ 251 ถนนรุ่ยกวง
  (02)2657-0621
 25. ร้านบะหมี่ชุนห่าวจื่อ
  เลขที่79 ถนนเจียงหนาน
  (02)2797-7252
 26. ร้านอาหารติงเซียง
  เลขที่3 ซอย27 ตรอก22 ถนนเหวินเต่อ
  (02)2797-4905
 27. ร้านเกี๊ยวทอดเฉิงจี้
  เลขที่100 ตรอก16 ช่วง3 ถนนคังหนิง
  (02)2633-7010
 28. เสี่ยวฉู บะหมี่เนื้อเสฉวน
  เลขที่317 ถนนจื่อสิง
  (02)2858-7429อาหารเวียดนาม
 1. ก๋วยเตี๋ยวเฝอเสี่ยวหลิน
  เลขที่3 ตรอก 133 ซอย 6 ถ.หนานจิงตงลู่ ช่วง 4 
  (02)2545-9883, 0960540123
 2. ร้านหวงชินเหมยชือ
  เลขที่793 ช่วง4 ถนนปาเต๋อ
  (02)2747-1395
 3. ร้านอาหารเวียดนามจู้ฮุ่ย
  เลขที่ 169 ถนนซงซาน
  (02)27670907
 4. ร้านอาหารเวียดนาม หมิงเลี่ยง
  เลขที่ 8 ตรอก 132 ถนนหู่หลิน
  (02)2758-3823
 5. ร้านบะหมี่เวียดนามเติ้งเจีย
  ชั้น1 เลขที่ 77 ถนนซงซาน
  (02)2765-5068
 6. ร้านบะหมี่เวียดนาม อู่ติ่งเยี่ยฟง
  เลขที่2 ซอย167 ตรอก30 ถนนหย่งจี๋
  (02)2764-9696
 7. หลงเยว่เสวียน
  ชั้น1 เลขที่ 201 ถนนซงเหริน
  (02)2720-6581
 8. ร้านอาหาร เยว่เหลียน
  เลขที่1 ตรอก 99 ช่วง3 ถนนซิ่นอี้
  (02)27055598
 9. ร้านอาหาร เยว่ไท่ฟง
  ปากซอย34 ถนนอันจวี เขตต้าอัน
  (02)87325180
 10. อาหารเวียดนามอาเซียง
  เลขที่ 4 ถนนหลินเจียง
  (02)2732-4889、0938-505-654
 11. แผงรถเข็นอาหารเวียดนาม
  หน้าเลขที่ 5 ถนนหนงอัน
  0931-350-702
 12. ร้านบะหมี่เนื้อวัวอาชิง
  เลขที่12 ตรอก108 ถนนเหลียวหนิง
  (02)8712-9223
 13. ร้านอาหารเวียดนาม จิงเตี่ยน
  เลขที่5 ตรอก518 ถนนเป่ยอัน
  (02)2532-7466
 14. ร้านอาหารเวียดนาม เถาจี้
  เลขที่25-1 ตรอก186 ถนนเจี้ยนกั่วเป่ย ช่วง2
  (02)2517-0282
 15. อาหารเวียดนาม อวี่ถิ่ง
  เลขที่ 393 ช่วง2 ถนนจงฮวา  
  (02)2303-6482
 16. ร้านอาหารเมี่ยวก่วนเจีย
  เลขที่50 ตรอก111 ถนนหางโจวหนาน ช่วง1 
  (02)3322-2159
 17. ร้านเกี๊ยวหงเจี่ย
  เลขที่ 55 ถนนฉวงเหลียน
  0938-709-800
 18. ร้านอาหารเวียดนามอาเจิน
  เลขที่186 ถนนกุยสุ่ย
  (02)2549-3255
 19. ร้านอาหารเวียดนาม เสวี่ยเอ๋อ
  เลขที่65 ชั้น1 ถนนว่านต้า
  (02)2302-3759
 20. ร้านก๋วยเตี๋ยวเวียดนาม เฝอ
  เลขที่51 ตรอก28 ถนนตงหยวน
  0961-180-777
 21. ร้านอาหารเวียดนาม ซีก้ง
  เลขที่2 ซอย 14 ตรอก 36 ถนนซิงหลง ช่วง 3 
  (02)2934-8717
 22. ร้านก๋วยเตี๋ยว เจินห่าวฉือ
  เลขที่ 165 ถนนจิ่งฮวา เขตเหวินซาน
  (02)2932-8565
 23. ร้านอาหารเวียดนาม
  เลขที่86 ถนนเปาอี้
  (02)8661-4115
 24. ร้านอาหารเวียดนาม อาหลิง
  เลขที่322 ถนนมู่จา ช่วง1
  0916-208-158
 25. อาชิง ร้านขายของชำเวียดนาม
  เลขที่87 ถนนอู่เฟิน (ตลาดตงหู)
  0987-048-230
 26. ร้านอาหารเวียดนาม หลิวจี้
  เลขที่8 ตรอก 166 ถนนฉงหยาง
  (02)2785-3758
 27. ร้านอาหารเวียดนาม อาสุ่ย
  เลขที่4 ตรอก 596 ช่วง 7 ถนนจงเสี่ยวตง
  0954-056-430
 28. อาชุ่ย อาหารเวียดนาม
  ชั้น1 เลขที่8 ตรอก 44 ถนนชิ่งจง
   0913-271-329
 29. ร้านอาหารเวียดนาม ติงเยว่หง
  เลขที่ 2 ซอย 4 ตรอก 22 ถนนเหวินเต๋อ เขตเหวินหู
  02-2799-3656
 30. ร้านอาหารเวียดนามหงหลาน
  เลขที่ 2 ตรอก 71 ถนนเจียงหนาน
  (02)2658-8110
 31. ร้านบะหมี่ไท่จื่อ
  เลขที่28 ถนนฮัวหลิง
  (02)2881-8952
 32. อาหารเวียดนาม เคอโข่ว
  เลขที่52 ตรอก80 ถนนเฉินเต๋อ
  0983-461-461
 33. ภัตตาคารฉีเยว่
  เลขที่125 ถนนเต๋อสิงตง
  (02)2834-1305、0919-569898 
 34. อาหารเวียดนาม อวี่จวน
  เลขที่64 ตรอก 200 ถนนซื่อตง
  (02)2838-7822
 35. อาหารเวียดนามเซียงจี้
  เลขที่26 ถนนเสี่ยวตง
  (02)2881-2783
 36. ร้านอาหารเวียดนาม เหมยชิง
  เลขที่ 81 ตรอก 40 ถนนเฉิงเต๋อ ช่วง 4
  (02)2886-7252
 37. ร้านอาหารเวียดนาม เยี่ยเซียง
  เลขที่34 ถนนเหวินฉาง
  (02)2832-2568
 38. อาหารเวียดนาม
  ชั้น1 เลขที่ 93ถนนฉือเจี้ยน 
  (02)-28233063
 39. ร้านขายของชำ เจียเจีย
  เลขที่289 ถนนจื่อสิง
  (02)2858-1559อื่นๆ
 1. Arabian Nights ร้านอาหารตะวันออกกลาง บาร์บีคิวBBQ
  เลขที่ 93 ถนนซิ่นอี้ ช่วง 6 
  (02)2727-1662
 2. 2J café
  เลขที่ 9 ตรอก79 ช่วง 2 ถนนเจี้ยนกั๋วหนาน
  (02)27003783
 3. ผิงเถี่ยนอู
  ชั้น 1 เลขที่ 80 ตรอก 119 ถนนหลินเสินเป่ย
  (02)2542-0552
 4. ร้านอาหารไต้หวัน-เวียดนาม เสี่ยวชู่
  เลขที่139 ถนนหนงอัน
  (02)2585-5269
 5. ร้านยาจิ่ว PEMPEK KHAS PALEMBANG
  เลขที่16-1 ถนนเป่ยผิงชี
  (02)23899945、0987-448-686
 6. ร้านอาหารเกาหลี หานเทียนเก๋อ
  เลขที่15 ซอย1 ตรอก78 ถนนหลัวซือฝู่ช่วง4 
  (02)2368-0788
 7. เสี่ยวหยาง อาหารเจ
  เลขที่132 ถนนต้าหลง ข้างใต้ต้นไม้ใหญ่
  0926-252-081
 8. ร้านค้าลี่ผิง
  เลขที่255-39 ถนนเหยียนผิงเป่ยช่วง2 
  (02)2557-5526
 9. ร้านขนมสไตล์ฝรั่งเศส MAISON GOURMANDE
  ห้อง2F/122 เลขที่285 ช่วง 1 ถนนเน่ยหู
  • No. 285, Sec. 1, Neihu Rd., Neihu Dist., Taipei City            
  • No. 153, Sanmin Rd., Songshan Dist., Taipei City
  • 1F., No. 76, Sec. 3, Bade Rd., Songshan Dist., Taipei City
  (02)2769-1233
 10. ร้านอาหารฉ่งฮ้อเจี่ยะ
  เลขที่ 128 ถนนสิงอ้าย หูหยวนหลี่ (ข้าง7-11)
  0915-522-720、0980-019-286
 11. ร้านหยางเซิงหยวน
  เลขที่ 28 ตรอก43 ถนนตงหู
  (02)2632-0632
 12. ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ผูถีหยวน
  เลขที่43 ถนนปี้ซาน
  0935-306-232、0922-939-140、(02)2790-2397
 13. ร้านอาหารเกาหลี โซล
  เลขที่3 ตรอก18 ถนนเน่ยหู ช่วง3
  (02)8792-1705、0987-344-298
 14. ลู่เทอชีหยา
  เลขที่ 446 ช่วง6 ถนนจงซานเป่ย
  0955-160009
 15. ร้านขนมหวาน เซียงฉุน
  เลขที่69 ถนนต้าถง
  0922-495528
 16. ลิตเติ้ลอิตาลี little Italy
  เลขที่:8 ตรอก 65 ถนนเวินเชวียน
  0988-551440