ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

จะขอ「พาสปอร์ต Taipei Pass การท่องเที่ยวไทเป」ได้อย่างไร

สำนักพิมพ์การสื่อสารท่องเที่ยวเทศบาลนครไทเปเป็นผู้จัดพิมพ์「พาสปอร์ต Taipei Pass การท่องเที่ยวไทเป」ประชาชนทั่วไปหาซื้อ「พาสปอร์ต Taipei Pass การท่องเที่ยวไทเป」ได้กับบริษัทที่จัดจำหน่ายบัตรรถไฟฟ้าหรือ
ศูนย์บริการรถไฟฟ้าป้ายสถานีรถไฟไทเป แค่ซื้อบัตรรถไฟฟ้าก็จะได้ คู่มือพาสปอร์ตการท่องเที่ยวไทเปฟรี
(ไม่จำกัดวันใช้จะได้ทันที)