ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

1มกราคม2021เป็นต้นไป จำกัดข้อบังคับระเบียบการเข้าประเทศและการกักโรคของบุคคลที่ไม่ใช่ชาวไต้หวัน ตั้งแต่วันที่15มกราคม เสริมมาตรการการกักโรคสำหรับผู้โดยสารขาเข้าประเทศ (1-1)

ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคระบาดระบุว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคCOVID-19ยังคงรุนแรง เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยจากโรคระบาดในประเทศและรักษาสุขภาพของประชาชน วันที่1มกราคม2021เวลาเที่ยงคืน(เวลาออกเดินทางท้องถิ่น)เป็นต้นไป ไต้หวันจำกัดข้อบังคับระเบียบการเข้าประเทศและการกักโรคของบุคคลที่ไม่ใช่ชาวไต้หวัน ตั้งแต่วันที่15 มกราคม 2021เวลาเที่ยงคืนเป็นต้นไป เสริมมาตรการการกักโรคสำหรับผู้โดยสารขาเข้าประเทศ

ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคระบาดแถลงถึงการจำกัดข้อบังคับระเบียบการเข้าประเทศและการกักโรคของบุคคลที่ไม่ใช่ชาวไต้หวันดังต่อไปนี้:

(หนึ่ง)สำหรับบุคคลที่ไม่ใช่ชาวไต้หวันต้องสอดคล้องตามเงื่อนไขด้านล่างนี้ถึงเริ่มเข้าประเทศ:

  1. ชาวต่างชาติ:มีใบอนุญาตถิ่นที่อยู่ งานราชการต่างประเทศ การนัดหมายทางธุรกิจ พิจารณาทางหลักมนุษยธรรม คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของพลเมืองไต้หวัน และอื่นๆที่มีการอนุญาตเป็นพิเศษ
  2. ชาวฮ่องกง:มีใบอนุญาตถิ่นที่อยู่ การนัดหมายทางธุรกิจ การปรับย้ายภายในของธุรกิจข้ามชาติ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของพลเมืองไต้หวัน และกรณีที่ขออนุญาตเป็นพิเศษ
  3. ชาวจีนแผ่นดินใหญ่:มีใบอนุญาตถิ่นที่อยู่ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของพลเมืองไต้หวัน กรณีที่ขออนุญาตเป็นพิเศษ
(สอง) งดผู้โดยสารมาแวะต่อเปลี่ยนเครื่องที่ไต้หวันเป็นการชั่วคราว

(สาม) โครงการพิเศษนักธุรกิจที่มาระยะสั้นจำกัดการกักตัวให้มีระยะเวลาสั้นลง ยกเว้นให้สำหรับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว นอกนั้นกลับเข้าสู่การกักตัว14วัน

(สี่)งดการรักษาพยาบาลระหว่างประเทศชั่วคราว(ยกเว้นอนุญาตเป็นกรณีพิเศษหรือกรณีฉุกเฉิน)

 ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคระบาดแถลงว่า การเสริมสร้างมาตรการกักตัวสำหรับผู้โดยสารขาเข้า เริ่มตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนของวันที่15มกราคม 2021 เป็นต้นไป ผู้โดยสารขาเข้าต้องทำตามระเบียบโดยให้แนบเอกสารรายงานการตรวจสอบโรคภายใน3วันก่อนขึ้นเครื่องแล้ว ยังต้องแนบคำชี้แจงถึงสถานที่ที่ใช้กักตัว(สถานกักตัวของรัฐหรือสถานกักตัวทางเลือกเป็นหลัก) ผู้ที่เลือกกักตัวที่บ้าน ต้อง1คน1หลังและผ่านการรับรองแล้ว) มาตรการกักตัวสำหรับผู้โดยสารขาเข้าจะดำเนินการตามสถานการณ์และการแพร่ระบาดของโรคซึ่งจะปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสม

ที่มาข้อมูล:https://www.cdc.gov.tw/Bulletin/Detail/oW_s4VY8-8W-U6eACX4sEg?typeid=9