ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน เป็นต้นไปศูนย์บัญชาการควบคุมโรคสนับสนุนเทศบาลท้องถิ่นจัดตั้งสถานีฉีดวัคซีนให้เด็กอายุ 5-11ปี (C/5-16)

ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคแถลงวันนี้ (30) ณ วันที่ 28 พฤษภาคม เด็กอายุระหว่าง5- 11ปีที่ได้รับการฉีดวัคซีน COVID-19  ไปแล้วมีจำนวน 455,000 คน(กลุ่มนี้มีประมาณ30%) เพื่อเด็กจะได้รับภูมิคุ้มกันให้เร็วที่สุด ตั้งแต่วันที่ 1  มิถุนายน เป็นต้นไป ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคสนับสนุนเทศบาลท้องถิ่นจัดตั้งสถานีฉีดวัคซีนขนาดใหญ่ให้กับเด็กอายุ 5-11ปี สถานที่ได้แก่ ลานจตุรัสเสรีภาพไทเป สถานีรถไฟปั่นเฉียวนิวไทเป สนามกีฬาอารีน่าเถาหยวน พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ธรรมชาติไถจง ห้องสมุดกลางไถหนาน และศูนย์จัดแสดงสินค้าเกาสง ให้ผู้ปกครองนำบุตรธิดาเข้ารับวัคซีนอย่างวางใจ จะสังเกตตามสถานการณ์การรับวัคซีนของแต่ละสถานีเพื่อจัดส่งวัคซีนเพิ่มเติมต่อไป

ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคชี้แจงว่า ปัจจุบันเมืองมณฑลต่างๆกระตือรือร้นส่งเสริมให้เด็กเข้ารับการฉีดวัคซีน จัดสถานพยาบาลที่ทำสัญญาไว้ในระบบประกันสุขภาพหรือสถานศึกษาไว้เป็นที่รองรับการฉีดวัคซีน สำหรับเด็กที่มีอายุครบ5ปี -11ปี ผู้ปกครองและบุตรธิดาสามารถเข้ารับความประสงค์ฉีดวัคซีน หากไปรับการฉีดวัคซีนที่สถานีรับวัคซีนขนาดใหญ่หรือสถานพยาบาล ขอให้ผู้ปกครอง(ผู้พิทักษ์หรือผู้ที่มีความสัมพันธ์)เป็นเพื่อนพาเด็กไปรับฉีดวัคซีน ภายในสถานที่ให้ลงชื่อในหนังสือประสงค์รับฉีดวัคซีนและการประเมินฉีดวัคซีน พร้อมผ่านการประเมินจากแพทย์ หากเป็นรายที่เคยป่วยติดเชื้อ ต้องหลัง3เดือนร่างกายมีความแข็งแรงแล้วจึงจะสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้