ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

เริ่มให้เด็กอายุ6-12ปีเข้ารับการฉีดวัคซีน กรุงไทเปร่วมกับสถานพยาบาลให้บริการคลินิกสำหรับเด็กที่รับฉีดวัคซีน เพื่อรับมือกับอาการเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นหลังการฉีดวัคซีน (C/5-4)

เริ่มให้เด็กอายุ6-12ปีเข้ารับการฉีดวัคซีน กรุงไทเปร่วมกับสถานพยาบาลให้บริการคลินิกสำหรับเด็กที่รับฉีดวัคซีน เพื่อรับมือกับอาการเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นหลังการฉีดวัคซีน