ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

​การแจ้งเตือนโรคระบาดยกระดับขึ้นเป็นระดับ3ขยายเวลาถึง28 มิถุนายน 2021

ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคระบาดแถลงว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในระดับชุมชนมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง การแจ้งเตือนโรคระบาดขึ้นเป็นระดับ3ขยายเวลาถึงวันที่28 มิถุนายน 2021 ขอให้ภาคประชาชนและภาครัฐช่วยกันร่วมปกป้องพื้นที่ชุมชน!มาตรการที่เกี่ยวข้องมีดังต่อไปนี้:
1เมื่อออกจากบ้านขอให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หากพบผู้ละเมิดไม่สวมหน้ากากอนามัย จะไม่ตักเตือนอีกต่อไป แต่จะลงโทษปรับทันที

2สถานบันเทิงสันทนาการต่างๆที่ประกาศให้ปิดทำการ จะตรวจสอบอย่างเคร่งครัดไม่ให้เปิดกิจการ สำหรับผู้ประกอบกิจการที่ละเมิดเปิดกิจการ พนักงานที่ปฎิบัติหน้าที่อยู่ในสถานที่ ผู้บริโภคและผู้ร่วมทำกิจกรรม จะแยกลงโทษตามกฎหมาย

3ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มทั่วประเทศเปิดให้ขายแบบซื้อกลับบ้านเท่านั้น ซุปเปอร์มาร์เก็ตและไฮเปอร์มาร์เก็ตเพิ่มมาตรการควบคุมจำนวนคนเข้าออก เรียกร้องประชาชนซื้อสินค้าให้พอเพียงในครั้งเดียว 

4งานแต่งงานไม่เชิญแขก งานศพไม่จัดพิธีกรรม  

5งดทำกิจกรรมทางศาสนาทั้งหมด สถานที่ทางศาสนาปิดให้บริการชั่วคราว

6ปิดสถานบันเทิงสันทนาการ  สถานที่แสดงนิทรรศการและสถานที่ทางการศึกษา

7ครอบครัวอย่านัดพบหรือสังสรรค์ในที่พักอาศัยตั้งแต่5คนขึ้นไป นอกที่พักอาศัย10คนขึ้นไป(ไม่นับผู้อาศัยด้วยกัน) หลีกเลี่ยงการเคลื่อนที่ ทำกิจกรรมหรือนัดรวมตัวกันที่ไม่จำเป็น

8เฝ้าระวังสังเกตสุขภาพตนเอง หากมีอาการควรพบแพทย์

9สถานที่เปิดประกอบการและหน่วยงาน(องค์กร)ทางราชการควรมีการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจริงจัง สวมหน้ากากอนามัย 
เว้นระยะห่างทางสังคม

10บริษัทร้านค้าและสถานที่ทำงานควรปฏิบัติตามแนวทางระเบียบการป้องกันโรคระบาดอย่างต่อเนื่อง จัดการควบคุมสุขอนามัยส่วนบุคคลและสถานที่ทำงานอย่างจริงจัง ตอบสนองใช้มาตรการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เช่น ทำงานคนละแห่งหรือทำงานทางไกล ยืดหยุ่นเวลาทำงาน เป็นต้น

11ภายในสถานที่สาธารณะและในระบบรถขนส่งมวลชนเพิ่มการทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคระบาดแถลงว่า ที่ผ่านมาเกิดกรณีการติดเชื้อในโรงพยาบาลและในบ้านพักคนชรา ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคระบาดขอให้โรงพยาบาลทั่วประเทศงดการเข้าเยี่ยมผู้ป่วย(นอกเหนือจากกรณีพิเศษ) ผู้ป่วยที่เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจำกัดญาติดูแลเพียง1คนเท่านั้น ดำเนินการจนกว่าการแจ้งเตือนโรคระบาดทั่วประเทศจะลดระดับลง สำหรับบ้านพักคนชรานอกเหนือจากงดการเข้าเยี่ยมแล้ว หากไม่ใช่เหตุพิเศษหรือฉุกเฉิน ขอให้หลีกเลี่ยงการขอออกนอกสถานที่ และเสริมมาตรการควบคุมเวลาปิดประตู ป้องกันการเข้าออกที่ไม่จำเป็น ขณะเดียวกันทุกวันให้เฝ้าระวังสังเกตสุขภาพและวัดอุณหภูมิร่างกายของเจ้าหน้าที่ที่ทำงาน เป้าหมายที่ดูแลและเจ้าหน้าที่ที่อาศัยร่วมกัน เพื่อพร้อมรับกับสถานการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการสัมผัสโรค COVID-19