ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

ศูนย์บริการสตรีและครอบครัวผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป3/20-6/19จัด“มาเต้นรำกันเถอะ~กลุ่มเต้นรำผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่” (2-1)

12ครั้งหลักสูตรมืออาชีพและฝึกฝนตนเอง นอกจากนี้จะจัดแสดงเพื่อการกุศล3ครั้ง( กิจกรรมชุมชน หน่วยงานสวัสดิการสังคม เป็นต้น)

วันเวลา:110.3/20-6/19 ทุกวันเสาร์เวลา 09:30-12:30 น.(*3เมษายนและ12มิถุนายน หยุดเรียน2ครั้ง)

สถานที่:ห้องเรียนศูนย์บริการสตรีและครอบครัวผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป(ชั้น7เลขที่21ช่วง1ถนนตี่หว้า เขตต้าถง กรุงไทเป)

เบอร์โทร:(02)2558-0133กด13

วันที่ออก

2021-02-03