ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

หัวข้อ:เพื่อป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ขณะเข้าประเทศกรุณาอย่านำผลิตภัณฑ์ประเภทเนื้อสัตว์เข้ามา ผู้ละเมิดจะถูกทำโทษในขั้นรุนแรง(1-1)

ย้ำเตือนเพื่อนๆทุกท่าน~~~เพื่อป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร กรุณาอย่าสั่งผลิตภัณฑ์ประเภทเนื้อสัตว์ทางออนไลน์เข้ามาในไต้หวัน ผู้ละเมิดจะมีโทษจำคุกถึง7 ปีกลับจากต่างประเทศเข้ามาไต้หวันห้ามนำผลิตภัณฑ์ประเภทเนื้อสัตว์เข้าประเทศ
ผู้ละเมิดมีโทษปรับถึง1,000,000เหรียญไต้หวัน
กรุณาอย่าทดลองทำ ซึ่งจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้อื่น 
http://asf.baphiq.gov.tw/​

Art editor Img

Art editor Img
 

วันที่ออก

2019-01-19