ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

โครงการ“โบนัสสุขภาพ”การป้องกันสุขภาพในผู้ใหญ่กรุงไทเป สำหรับประชาชนที่มีอายุ40ปี-64ปี ตรวจสุขภาพทุก3ปี1ครั้ง!(4-11)

ท่านที่รัก ปีนี้ตรวจสุขภาพกันแล้วหรือยัง?ประชาชนทั่วไปที่มีอายุ40-64ปี ตรวจสุขภาพในผู้ใหญ่ทุก3ปี1ครั้ง ประชาชนที่มีอายุ45-79ปีสามารถตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบB,Cได้ฟรี1ครั้ง ประชาชนที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามเงื่อนไข กรุณานำบัตรประกันสุขภาพไปยังสถานพยาบาลที่ทำสัญญาไว้ในระบบประกันสุขภาพเพื่อขอเข้ารับการตรวจ รายละเอียดสามารถสอบถามได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง12เขตหรือที่สำนักอนามัยกรุงไทเป!
โครงการ“โบนัสสุขภาพ”การป้องกันสุขภาพในผู้ใหญ่สำนักอนามัยกรุงไทเป:https://reurl.cc/dVl3j2

วันที่ออก

2021-04-26