ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

สำนักงานทะเบียนราษฎร์กรุงไทเปจัดรูปแบบดิจิทัล (7-11)

สำนักงานทะเบียนราษฎร์กรุงไทเปจัดรูปแบบดิจิทัล-ยื่นขอข้อมูลงานทะเบียนราษฎร์ในกรุงไทเปใช้เวลาเพียง5  นาทีก็ยื่นเรื่องเสร็จ!https://www.youtube.com/watch?v=EWbA6YXIw4A

วันที่ออก

2022-07-28