ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

เขตจงเจิ้งกรุงไทเปปี2023 จัด “ ชั้นเรียนเดินทัศนศึกษาจงเจิ้งเมืองโบราณสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่” (1-3)

「เขตจงเจิ้งกรุงไทเปปี2023 จัด “ ชั้นเรียนเดินทัศนศึกษาจงเจิ้งเมืองโบราณสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่” 」กำหนดชั้นทัศนศึกษาในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2023 (วันเสาร์) เวลา16:00-20:00น. และวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2023 (วันเสาร์)เวลา 9:00-12:00 น.(รวมชั้นทัศนศึกษา 2 คาบ)


จุดนัดพบ:


ทัศนศึกษา1:นัดพบที่สถานีรถไฟฟ้าเป่ยเหมินของทางออกหมายเลข3 ชั้นใต้ดินตรงภาพถ่ายหลิวหมิงฉวน


ทัศนศึกษา2:กำหนดจุดนัดพบชั่วคราวที่สถานีรถไฟฟ้าซีเหมิน(สำหรับรายละเอียดของสถานที่กรุณาดูข้อความสั้นที่แจ้งก่อนไปทัศนศึกษาเป็นหลัก)


รายละเอียดสามารถค้นหาที่เว็บไซต์สำนักงานเขตจงเจิ้งหรือโทรสอบถามที่เบอร์(02)2341-6721กด317จางเสี่ยวเจี่ย ยินดีต้อนรับเข้าร่วมสมัครลงทะเบียนไปทัศนศึกษา


วันที่ออก

2023-01-16