ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

ศูนย์รับรองฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาแรงงาน กระทรวงแรงงาน วันที่ 26 เมษายน- 5 พฤษภาคม 2022 จัด“สมัครทดสอบทักษะฝีมือช่างทั่วประเทศครั้งที่ 2” (4-14)

1.ศูนย์รับรองฝีมือแรงงาน กรมพัฒนากำลังแรงงานกระทรวงแรงงาน เพื่อยกระดับพัฒนาวิชาชีพให้แก่บุคคลทั่วไป จัดทดสอบทักษะฝีมือช่างทั่วประเทศ ครั้งที่2ใบสมัครทดสอบทั่วประเทศจัดจำหน่ายตั้งแต่19 เมษายน- 5 พฤษภาคม 2022 ผู้ต้องการสมัครสามารถไปหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อแฟมิลี่มารท์  ร้านสะดวกซื้อไฮไลท์ และร้านสะดวกซื้อOK รับสมัครระหว่างวันที่ 26เมษายน-5 พฤษภาคม (ร้านสะดวกซื้อแฟมิลี่มาร์ทจำหน่ายใบสมัครทดสอบฯ2แบบ ซองสีขาวสำหรับการทดสอบฝีมือระดับชาติ ซองกระดาษสีน้ำตาลเป็นการทดสอบประเมินและออกรับรองทดสอบทักษะ ขณะซื้อโปรดระมัดระวัง)นอกเหนือการสมัครกลุ่ม นักเรียนชาวจีนแผ่นดินใหญ่ระดับปริญญา(การศึกษาของนักเรียนชาวจีน) มาเยี่ยมญาติศึกษา และงานเชื่อมไฟฟ้าทั่วไป งานเชื่อมอิเล็กโทรดทังสเตนอาร์กอน งานเชื่อมกึ่งอัตโนมัติงาน3ชนิดที่จำกัดให้ผู้สมัครใช้จดหมายสมัครแล้ว ที่เหลือไม่แบ่งระดับหรือชนิดงานทั้งหมดสามารถส่งจดหมายสมัครหรือสมัครออนไลน์ได้ กรุณาส่งจดหมายลงทะเบียน จัดส่งหรือส่งพัสดุในเวลาที่กำหนดซึ่งจะนับตามตราประทับไปรษณีย์ ไม่รับเอกสารสมัครหากเกินเวลา
 
2.หน่วยงานรับสมัคร「มูลนิธิศูนย์ทดสอบเข้าเรียนวิทยาลัยเทคนิค」(เลขที่123-5ช่วง3 ถนนต้าเสวีย เมืองโต่วลิ่ว หยุนหลินเชี่ยน)
สอบถามการสมัครสายด่วน0800-360800
 
3.การทดสอบจะใช้วิธีสอบข้อเขียน(วันเดียวกันจัดทดสอบข้อเขียนทางเทคนิคไม่ใช่ข้อสอบทดสอบชนิดงาน)กำหนดสอบวันที่ 10 กรกฏาคม 2022 เพื่อรับมือกับโรคระบาด หากมีความกังวลเรื่องสุขภาพกรุณาพิจารณาให้ดีแล้วจึงสมัคร นอกจากนี้หากเป็น“ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง”“สตรีตั้งครรภ์” “ทุพพลภาพรุนแรง”ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงระหว่างที่โรคโควิดกำลังระบาด ขอแนะนำให้เลี่ยงกิจกรรมรวมกลุ่ม  สำหรับหัวข้ออื่นๆกรุณาค้นหาดูได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ตรวจสอบเทคนิค\ ข่าวสารล่าสุด รายละเอียดที่ประกาศจะปรับเปลี่ยนได้ทุกเมื่อตามสถานการณ์โรคระบาด

วันที่ออก

2022-05-03