ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

กรมตรวจคนเข้าเมืองเดือน6-9จัด“หลักสูตรอบรมผู้มีความสามารถทางพหุวัฒนธรรมสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่” (5-10)

เพื่อบ่มเพาะวิทยากรทางด้านพหุวัฒนธรรมที่มีความสามารถ กรมตรวจคนเข้าเมืองมอบหมายให้มหาวิทยาลัยจิ้งอี๋วางแผนจัดอบรมหลักสูตรผู้มีความสามารถทางพหุวัฒนธรรมสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ระหว่างเดือนมิถุนายน-เดือนกันยายนรวม4พื้นที่ ในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออก (หลักสูตรเบื้องต้นและขั้นสูงอย่างละ4ครั้ง รวม8ครั้ง) เวลาอบรม28ชั่วโมง จะรับผู้เข้าอบรม40คนต่อครั้ง ยินดีต้อนรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่และบุตรธิดาเข้าร่วมสมัครลงทะเบียนเรียน!

โทรศัพท์สอบถาม:(04)2632-8001 ต่อ11911 เฉินเสี่ยวเจี่ย มหาวิทยาลัยจิ้งอี๋

วันที่ออก

2021-05-25