ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

สำนักงานเขตเน่ยหูกรุงไทเปประจำปี2022 จัด“ชั้นเรียนดูแลสุขภาพทรวงอกสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่” (5-3)

สำนักงานเขตเน่ยหูกรุงไทเปกำหนดวันที่14 มิถุนายน2022(วันอังคาร) จัด“ชั้นเรียนดูแลสุขภาพทรวงอกสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ปี2022”เวลา9:00 –12:00น.และเวลา13:00 –16:00น. จัดที่ห้องโถงชั้น 8 สำนักงานเขตเน่ยหูกรุงไทเป(ชั้น8 เลขที่ 99 ช่วง6  ถนนหมินเฉวียนตง เขตเน่ยหู กรุงไทเป) ยินดีต้อนรับเพื่อนผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เข้าสมัครเรียน รายละเอียดกรุณาค้นหาได้ที่พื้นที่ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ เว็บไซต์สำนักงานเขตเน่ยหู (https://nhdo.gov.taipei) หรือโทรสอบถามรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่อูเสี่ยวเจี่ยเบอร์ 02-27925828 กด208

วันที่ออก

2022-05-09