ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

การรับสมัครทดสอบมาตรฐานทักษะฝีมือวิชาชีพแรงงานทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ประจำปี2023 (12-4)

1.เพื่อส่งเสริมกระตุ้นให้บุคคลทั่วไปเกิดความกระตือรือร้นเข้าร่วมการทดสอบทักษะฝีมือมาตรฐานแรงงาน ได้เสริมสร้างทักษะฝีมือระดับสูงสนับสนุนการยกระดับเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงานประกาศเนื้อหาการสมัครลงทะเบียนทดสอบมาตรฐานทักษะฝีมือวิชาชีพแรงงานทั่วประเทศครั้งที่1ประจำปี 2023


2.รายละเอียด :   


(1)ศูนย์ทดสอบทักษะวิชาชีพ สำนักงานพัฒนาทักษะวิชาชีพ กระทรวงแรงงาน เพื่อยกระดับมาตรฐานทักษะอาชีพให้กับบุคคลทั่วไป ได้จัดทดสอบมาตรฐานทักษะฝีมือวิชาชีพแรงงานทั่วประเทศครั้งที่ 1 ประจำปี 2023 เอกสารรายละเอียดการทดสอบทั่วประเทศเริ่มจัดจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม ปี 2022 จนถึงวันที่ 1 มกราคม ปี 2023:


1.ซื้อปริมาณน้อย:ช่วงเวลาจ้ดจำหน่ายสามารถหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อแฟมิลี่มาร์ท ร้านสะดวกซื้อไฮไลฟ ร้านสะดวกซื้อOK (ที่ร้านสะดวกซื้อแฟมิลี่มาร์ทมีจำหน่ายเอกสารการทดสอบทักษะ 2 แบบ ซองกระดาษสีขาวเป็นการทดสอบทักษะทั่วประเทศ ซองกระดาษสีน้ำตาลเป็นเอกสารการทดสอบและประเมินแบบทันทีและการรับรองทดสอบทักษะ เมื่อซื้อให้ระมัดระวัง)


2.ซื้อปริมาณมากหรือปริมาณน้อย : ช่องบริการการทดสอบทักษะวิชาชีพศูนย์ทดสอบทักษะ จุดจำหน่ายเอกสารการทดสอบในแต่ละเขตเมืองหรือสอบถามที่ศูนย์รวมรับเอกสารลงทะเบียน(ระยะเวลาการจำหน่ายกรุณาโทรสอบถามเบอร์ 05-5360800  หรือค้นหาที่เว็บไซต์บริการข้อมูลการทดสอบhttps://skill.tcte.edu.tw


(2)ระยะเวลาการลงทะเบียนรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม-12 มกราคม 2023 ยกเว้นการลงทะเบียนเป็นกลุ่ม นักศึกษาชาวจีน(นักศึกษาชาวจีนที่กำลังศึกษา) มาเยี่ยมญาติ มาศึกษา และการเชื่อมไฟฟ้า การเชื่อมอิเล็กโทรทังสเตน การเชื่อมแบบกึ่งอัตโนมัติทั่วไปซึ่งเป็นการทดสอบ 3 ประเภทที่จำกัดให้ลงทะเบียนทางจดหมาย ที่เหลือไม่แบ่งประเภทของงานหรือระดับทั้งหมดสามารถใช้การลงทะเบียนสมัครได้ทางจดหมายหรือทางเว็บไซต์ ภายในเวลาที่กำหนดขอให้ส่งมาทางจดหมายลงทะเบียน การจัดส่งถึงบ้าน หรือจัดส่งพัสดุ จะยึดวันประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก หากเกินระยะเวลาไม่รับเอกสาร


(3) ปี2020  ปี2021 ปี2022  ปี2023 ที่เคยเข้าร่วมการทดสอบทักษะระดับประเภทงานเดียวกันซึ่งคุณสมบัติไม่เปลี่ยนแปลง ให้ยกเว้นการตรวจสอบเอกสารคุณสมบัติ แต่ต้องแนบสำเนาผลการเรียนวิชาประจำปีนั้นหรือสำเนาใบรับรองผลการเรียน สามารถไปค้นหาดูได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ทดสอบทักษะ(https://www.wdasec.gov.tw) /สอบถามและดาวน์โหลดข้อมูลการทดสอบ/สอบถามข้อมูลใบอนุญาต/ยกเว้นการแนบเอกสารตรวจสอบคุณสมบัติ พริ้นท์ใบชำระค่าธรรมเนียมสำหรับใบอนุญาตและสอบถามการออกเสริมผลคะแนนและหน่วยวิชาทักษะ ค้นหามีการยกเว้นแนบการตรวจสอบคุณสมบัติและให้พริ้นท์ใบผลคะแนนหรือไม่


(4)หน่วยงานที่รับสมัคร“มูลนิธิศูนย์กลางทดสอบฝีมือเทคนิคและการศึกษาวิชาชีพ”(เลขที่ 123-5 ช่วง 3 ถนนมหาวิทยาลัยโตวลิ่วซื่อ เมืองยวินหลิน) สายด่วนสอบถามการรับสมัคร 0800-360800


(5)ครั้งนี้การทดสอบวิชาใช้วิธีการสอบข้อเขียน (รวมถึงการสอบข้อเขียนวิชาเทคนิคที่จัดสอบในวัน

เดียวกันไม่ใช่ข้อสอบแบบตอบคำถาม) กำหนดจัดสอบวันที่ 19 มีนาคม 2023 เพื่อรับมือกับโรคระบาด หากมีความกังวลใจทางด้านสุขภาพขอให้พิจารณาก่อนลงทะเบียนสมัคร นอกจากนี้กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง อาทิ “ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง”“สตรีมีครรภ์”“ผู้ที่มีอาการพิการรุนแรง”ช่วงที่มีการแพร่ของโรคระบาดแนะนำหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมรวมคน เรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกรุณาไปค้นหาดูได้ที่เว็บไซต์ทดสอบฝีมือเทคนิค/ข่าวสารล่าสุด เนื้อหาการประกาศจะปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมตลอดเวลาตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาด


3.สำหรับคู่สมรสชาวต่างชาติ คู่สมรสชาวจีน และแรงงานต่างชาติที่มีคุณสมบัติลงทะเบียนสมัคร ขณะสมัครสามารถยื่นเรื่องขอทดลองทำข้อสอบวิชาการตามมาตรการบริการที่เกี่ยวข้อง คำอธิบายหลักมีดังต่อไปนี้


(1)คู่สมรสชาวต่างชาติและคู่สมรสชาวจีน:สมัครทดสอบการทำงานของรถเครนชนิดอยู่กับที่-หอสูง(การทำงานอยู่ในตัว)  การทำงานของรถเครนชนิดอยู่กับที่-หอสูง(การทำงานบนพื้นราบ)  การตัดผมสตรี การทำอาหารจีน การเสริมสวย การทำงานของรถยก เจ้าหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก เจ้าหน้าที่อนุบาล เป็นต้นที่เป็นประเภทอาชีพระดับC(เดี่ยว) สามารถยื่นขอใช้บริการเสียงอ่านภาษาจีนข้อสอบวิชาตามพื้นที่การทดสอบที่จำกัดไว้


(2)แรงงานต่างชาติ (เหตุผลการมีถิ่นที่อยู่เป็นแรงงานข้ามชาติหรือแรงงานต่างชาติ) :


1.สมัครทดสอบทักษะระดับB หมวดอาชีพประเภทการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย สามารถยื่นขอใช้บริการทดลองข้อสอบวิชาด้วยภาษาต่างประเทศตามพื้นที่การทดสอบที่จำกัดไว้(ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาเวียดนาม ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถเลือกได้หนึ่งในสี่ภาษา)


2.สมัครทดสอบช่างเชื่อมทั่วไป โบกปูน-ก่ออิฐ  โบกปูน-ทาสี  โบกปูน-การปูกระเบื้อง  เหล็กเส้น ทำแม่แบบ รถเครนชนิดอยู่กับที่-หอสูง(การทำงานอยู่ในตัว) การทำงานของรถเครนชนิดอยู่กับที่-หอสูง(การทำงานบนพื้นราบ) รถเครนชนิดอยู่กับที่-หอสูง(การทำงานอยู่ในตัว) (ระบบจำลอง) การทำงานของรถเครนชนิดอยู่กับที่-หอสูง(การทำงานบนพื้นราบ)(ระบบจำลอง) การทำงานของรถเครนชนิดเคลื่อนที่-แขนบูมสามารถยืดหดได้ การทำงานของรถเครนชนิดเคลื่อนที่-แขนบูมยืดได้หดไม่ได้ การทำงานของรถเครนชนิดเคลื่อนที่-แขนบูมสามารถยืดหดได้(ระบบจำลอง) การเชื่อมอิเล็กโทรดทังสเตนอาร์กอน การเชื่อมแบบกึ่งอัตโนมัติ การทำสวน(ระดับC) การตกแต่งสวน ก่อสร้างสถาปัตยกรรม การทำงานของรถยก ช่างไม้ตกแต่ง โบกปูน เจ้าหน้าที่อนุบาล การจัดการความปลอดภัยและ

อาชีวอนามัย การจัดการอาชีวอนามัย เป็นต้นซึ่งเป็นการทดสอบทักษะวิชาชีพ ต้องทำตามพื้นที่การทดสอบที่จำกัดยื่นขอข้อสอบที่จัดเพิ่มภาษาต่างประเทศ(ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาเวียดนาม ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถเลือกได้หนึ่งในสี่ภาษา)


3.คำถามข้อสอบวิชาได้บริการเพิ่มภาษาต่างประเทศ สำหรับการอธิบายเรื่องการสอบวิชาและภาค

ปฎิบัติรวมกรรมการที่คุมการสอบ(ประเมิน)ที่บอกอธิบายและคำประกาศหัวข้อสอบวิชาจะใช้ภาษาจีน

เป็นหลัก ข้อสอบวิชาที่เพิ่มภาษาต่างประเทศหากมีข้อขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องตามข้อสอบภาษาจีน จะยึด

ฉบับภาษาจีนเป็นหลัก ภาษาต่างประเทศที่เพิ่มเข้ามาเพื่อช่วยบริการแก่ผู้สอบเท่านั้น ไม่สามารถนำมา

เป็นข้อเรียกร้องเพื่อใช้เป็นข้อสงสัยที่มีในหัวข้อที่สอบ


4.การตรวจคำนวณวันที่มีคุณสมบัติสมัครทดสอบทักษะวิชาชีพ(เช่น ชั่วโมงการฝึกอบรม เป็นต้น)

คำนวณจนถึงวันที่สิ้นสุดการรับสมัครลงทะเบียน หน่วยงานหรือสมาคมแรงงานในพื้นที่เขต

เมืองที่เกี่ยวข้องในการจัดอบรมวิชาชีพ เช่น เปิดอบรมพี่เลี้ยงเด็ก เจ้าหน้าที่อนุบาล เป็นต้น 

ขอความร่วมมือตามศูนย์ฯให้วางแผนตารางฝึกอบรมตามเวลาการรับสมัครลงทะเบียนในประเภทการ

ทดสอบ(รวมที่จัดแต่ละครั้ง) ให้บุคคลทั่วไปได้สมัครทันทีสอดคล้องตามคุณสมบัติการรับสมัครทดสอบในแต่ละวิชาชีพตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเพื่อสะดวกต่อบุคคลที่ต้องการสมัครลงทะเบียน


วันที่ออก

2023-01-02