ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

ศูนย์อบรมการศึกษาเยาวชนและครอบครัว จัดการสัมมนาฟรี“ครอบครัวสุขสันต์” (12-10)

       วันที่   (วันเสาร์)หัวข้อ:บัตรสิทธิประโยชน์ของฉัน...การจัดการความสัมพันธ์เชิงบวกจากมุมมองที่ได้เปรียบ


เนื้อหาการสัมมนา


“บัตรสิทธิประโยชน์ของฉัน”เป็นวิธีที่แสดงข้อได้เปรียบและแนวทางปฏิบัติเฉพาะที่ต้องการการสนับสนุนของฉัน ในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลให้เราร่วมกันเรียนรู้มองเห็นจุดแข็งของตัวเองและบุคคลอื่น เริ่มจากมุมมองที่เป็นจุดแข็งนี้ได้จัดการความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างกัน


เวลาสัมมนา :เวลา09:30-12:00 น.


สถานที่จัดสัมมนา:ห้องสัมมนาของศูนย์ฯชั้น6F<เลขที่6F ช่วง17ถนนเหรินอ้าย เขตจงเจิ้ง>


วิทยากร:เลี่ยวฮวาฟาง/รองศาสตราจารย์ภาควิชากายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยไถต้า/ประธานสมาคมศึกษาวิจัยICFไต้หวัน

◆วันที่ 2/17:“สนุกกับเกมกระดาน สนทนาภาษารัก”


เนื้อหาการสัมมนา


ไม่รู้จะออกมาจากความรักอย่างไร ความสัมพันธ์ไม่ดีแต่กลับไม่ต้องการเดินออกมา หรือว่านี่เป็น“การเสพติดความรัก” ?


หลักสูตรครั้งนี้จะผ่านการเล่นเกมกระดานโดยผ่านเกมตามสถานการณ์ ให้ผู้เล่นเรียนรู้การสังเกตความสัมพันธ์ของความรัก คิดทบทวนและช่วยเหลือคนอื่น


เวลาสัมมนา :เวลา10:00-12:00น.


สถานที่จัดสัมมนา:ห้องสัมมนาของศูนย์ฯชั้น6F<เลขที่6F ช่วง17ถนนเหรินอ้าย เขตจงเจิ้ง>


วิทยากร  เกาซงจิ่ง/ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาส่งเสริมสุขศึกษามหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวัน

◆วันที่3/16:“10ข้อเรื่องราวการจัดการกับชีวิตสมรส...ฉายภาพยนตร์แอนิเมชั่น”


เนื้อหาการสัมมนา


ครอบครัวที่สมรสข้ามชาติเริ่มตั้งแต่ที่มาถึงไต้หวันจนถึงการปรับตัวซึ่งกันและกัน พร้อมฉายชุดภาพยนตร์

แอนิเมชั่นใหม่ล่าสุดเล่าเรื่องราวสาวอินโดนีเซียที่หลังจากแต่งงานกับจวิ้นหรงแล้วเกิดเรื่องราวในชีวิตมากมาย พูดคุยสนทนากับพี่น้องสาวผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่หลังมาถึงไต้หวันอาจเผชิญกับความท้าทายในชีวิตสมรสและชีวิตประจำวัน รวมถึงมีแหล่งทรัพยากรใดบ้างที่จะนำมาใช้


เวลาสัมมนา :เวลา10:00-12:00น.


สถานที่จัดสัมมนา:ห้องสัมมนาของศูนย์ฯชั้น6F<เลขที่6F ช่วง17ถนนเหรินอ้าย เขตจงเจิ้ง>


วิทยากร:เว่ยซิ่วเจิน /รองศาสตราจารย์ภาควิชาปฐมวัยและครอบครัวมหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวัน /ทีมงานโครงการวิจัยวัสดุการศึกษาการสมรสครอบครัวผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่


ข่าวสารการสัมมนา:(เว็บไซต์ที่เปิดเพิ่มเติม)

วันที่ออก

2023-12-22