ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

สำนักงานพัฒนาแรงงาน10/5จัด“เข้าใจภาวะสมองเสื่อม-การฝึกอบรมด้านการศึกษา” (9-13)

ช่วยให้พนักงานล่ามเข้าใจถึงภาวะสมองเสื่อม แนะนำแหล่งดูแลระยะยาวและเทคนิคการเข้าเยี่ยมดูแลห่วงใย

วันเวลา : 10/5(วันอังคาร) เวลา13:30น.
สถานที่ :  ห้องเรียนแรงงาน (ชั้น6 เลขที่101 หม๋งเจี่ยต้าเต้า เขตว่านฮวา กรุงไทเป)
เบอร์โทร : 02-23381600ต่อ4211 โจวเสี่ยวเจี่ย

วันที่ออก

2021-09-27