ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

“ชั้นเรียนอบรมจัดหาจ้างงานผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่สนาม1”ใน“แผนบริการจัดหาจ้างงานเพื่อผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่”ประจำปี2023 (3-3)

สำนักงานจัดหาจ้างงานกรุงไทเปจัดชั้นเรียนอบรมจัดหาจ้างงานสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ ในวันที่ 23 มีนาคม 

2023(วันพฤหัสบดี)เวลา 09:00-12:30 น. ที่ห้องเรียนแรงงาน(ชั้น6 เลขที่101 หมงเจี่ยต้าเต้า 

เขตว่านฮวา กรุงไทเป) ยินดีต้อนรับเพื่อนผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เข้าร่วมสมัครอบรม

รายละเอียดเพิ่มเติม:เว็บไซต์ไทเปจิ้วเย่ต้าปู๋

หรือโทรเบอร์ :23085231 กด 703 จางเสี่ยวเจี่ย หรือ กด 712 หยางเสี่ยวเจี่ย


วันที่ออก

2023-03-14