ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

มูลนิธิไช่เจินจู 1/26 จัด“สำรวจความสนใจในอาชีพ” (12-7)

เชิญหัวหน้าทรัพยากรมืออาชีพเป็นผู้นำในการเยี่ยมชมบริษัท และสอนทักษะการปรับปรุงเรซูเม่และเทคนิคการเข้าสัมภาษณ์งาน!
 
เป้าหมาย:นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมปลายหรืออาชีวะ นักเรียนระดับวิทยาลัยมหาวิทยาลัย(บุตรธิดาผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ได้รับการพิจารณาก่อน)
 กิจกรรมฟรีทั้งหมด  มีจำนวนจำกัด รับจนกระทั่งเต็มจำนวน
 
วันเวลา:2022/1/26 ( วันพุธ ) เวลา 14:00-16:00 น.
สถานที่:บริษัทโทรคมนาคมเอเซียแปซิฟิก(เลขที่32ถนนจีหู เขตเน่ยหู กรุงไทเป)
โทรศัพท์:(02)2504-8088#13   หัวหน้าเซียะ
เว็บไซต์สมัคร:ลิงก์เว็บไซต์

วันที่ออก

2021-12-30