ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

สำนักงานเขตเน่ยหู5/14และ5/21จัด“ชั้นเรียนจักสานสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่” (3-8)

ใช้วิธีสานตะกร้าพลาสติกเต๋า สร้างสรรค์ตะกร้าสานทำมือที่ใช้ประโยชน์และรักษ์สิ่งแวดล้อม!

วันเวลา:110.5/14,5/21 ทุกวันศุกร์(เวลา14:00-17:00น.)
สถานที่:เน่ยหูกงหมินฮุ่ยกวานกรุงไทเป (เลขที่342 ช่วง2 ถนนเน่ยหู เขตเน่ยหู กรุงไทเป)
วันรับสมัคร:ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนเต็มจำนวนรับสมัคร
เบอร์โทร:(02)2792-5828 กด 208 อูเสี่ยวเจี่ย
 

วันที่ออก

2021-03-30