ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

2023เทศกาลโคมไฟไต้หวันในไทเป...โซนผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่“ร่วมสร้างสรรค์งานศิลปะ”งานเวิร์กชอปเริ่มขึ้นแล้ว!! (11-2)

2023เทศกาลโคมไฟไต้หวันในไทเป...โซนผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่“ร่วมสร้างสรรค์งานศิลปะ”งานเวิร์กชอปเริ่มขึ้นแล้ว!! 

ขอเชิญชวนเพื่อนผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ร่วมสร้างสรรค์งานศิลปะ มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์วัฒนธรรมซึ่งกัน!!!

●11/12(วันเสาร์) เวลา14:00-16:00 น.

ฉากทิวทัศน์บ้านเกิด/นักศิลปะตกแต่ง  : ฉางโยวต้าฝู่Xจันหมินหนี่

●11/13(วันอาทิตย์) เวลา 13:00-16:00 น.

พวกเราอยู่นี่....สนทนาสร้างสรรค์/โคมไฟไม้ไผ่ถักทอ/นักศิลปินภูมิทัศน์นานาชาติ :หวางเหวินจื้อ

●11/19(วันเสาร์) เวลา 10:00-12:00 น.

เพาะรสชาติใหม่ไทเป....กลิ่นอายไทเป/นักศิลปินศิลปะกระดาษ :เฉิงรั่วฮัน

▲ลิงก์รับสมัคร:https://reurl.cc/MXZQpp


วันที่ออก

2022-11-10