ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

ศูนย์ห่วงใยดูแลชุมชนผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่พื้นที่ใต้กรุงไทเป 11/ 26(วันพฤหัสบดี) จัด“อาหารอร่อย...เส้นเฝอเวียดนาม” (11-2)

ร่วมสัมผัสประสบการณ์อาหารอร่อยเส้นเฝอเวียดนามกันเถอะ!
วันเวลา:109.11/26(วันพฤหัสบดี) เวลา14:30-16:30 น.(ลงทะเบียน14:00)
สถานที่:ศูนย์ห่วงใยดูแลชุมชนผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่พื้นที่ใต้ (ชั้น1เลขที่7 ตรอก127 ถนนจิ่งชิง เขตเหวินซาน)
โทรศัพท์;02-2931-2166 กด 12 คุณคัง นักสังคมสงเคราะห์

วันที่ออก

2020-11-11