ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

การประชุมสัมมนากับชาวฮ่องกงที่มาตั้งถิ่นฐานในไต้หวันด้วยเหตุผลทางวิชาชีพ (11-5)

หน่วยงานหลัก: สมาคมร่วมมือทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไต้หวันฮ่องกง   

หน่วยงานจัด : สำนักงานกิจการข้ามช่องแคบสองฝั่งมหาวิทยาลัยซื่อชิน

🌟ยินดีต้อนรับชาวฮ่องกงที่มาตั้งถิ่นฐานในไต้หวันด้วย〈 เหตุผลด้านวิชาชีพการพยาบาล〉 เข้าร่วมลง

ทะเบียนสัมมนา!

🌟คลิกร่วมสมัครลงทะเบียน: https://forms.gle/DXoJLFuhmYSCDwuT9

✨ที่ไทเป 12/13  เวลา 10:00 – 12:00 น.

  ➡️【 ฮาร์เวิร์ด ซีวิลเซอร์วิส อินเตอร์เนชั่นแนล เฮ้าส์ ไทเป】

✨ที่นครนิวไทเป 11/17 เวลา15:00 –17:00 น.

➡️ 【แกรนด์ ฟอร์วาร์ด โอเต็ล ปั่นเฉียว】

✨ที่นครเถาหยวน 12/02 เวลา14:00-16:00 น.

➡️【ฟูหลง โฮเต็ล เถาหยวน】

✨ที่ไทจง 11/29  เวลา 15:00 –17:00 น.

➡️【เดอะ สเพลนเดอร์ โฮเต็ล ไทจง】

✨ที่ไถหนาน  12/09  เวลา14:00-16:00 น.     

➡️【 โรงแรมไถหนาน】   

✨ที่เกาสง 12/19 เวลา14:00-16:00 น.

➡️【โรงแรมชาโตว์ เดอ ชีน เกาสง】

👉🏻รับจำนวนจำกัด รีบเข้ามาสมัคร👈🏻


※สอบถาม

เบอร์โทร(02)2236-8225

#63831หลัวเสียนเซิง

#63832เฉินเสียนเซิง

อีเมล evan@mail.shu.edu.tw

เบอร์มือถือ0986-720-472


วันที่ออก

2022-11-16