ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

ประกาศ:สมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ว่านฮวาและสมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ซื่อหลินขยายเวลาปิดทำการ28มิถุนายน2021(เวลาปิดทำการของสมาคมฯจะปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์โรคระบาด)(6-2)

  1. เพื่อตอบสนองกับการที่ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคระบาดประกาศยกระดับการแจ้งเตือนเป็นระดับ3มีการขยายเวลาออกไปจนถึงวันที่28มิถุนายน2021 สมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ว่านฮวาและสมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ซื่อหลิน จะปิดทำการชั่วคราวจนกว่าจะมีการยกเลิกการแจ้งเตือนระดับ3ซึ่งจะประกาศเวลาเปิดทำการของสมาคมฯให้ทราบเพิ่มเติม
  2. ล่ามประจำของสมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ว่านฮวาและสมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ซื่อหลินจะหยุดให้บริการพร้อมกัน
ขออภัยในความไม่สะดวก!

วันที่ออก

2021-06-08