ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

กรมตรวจคนเข้าเมือง12/23(วันพุธ) จัด“สมาคมกองทุนเพื่อพัฒนาผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ช่วยเหลือการยื่นขอจัดทำแผนงาน”สนามไทเป (12-4)

แนะนำการทำงานของสมาคมกองทุนเพื่อพัฒนาผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรณียื่นขอเงินช่วยเหลือ จัดการกรณีสิ้นสุด การเขียนเรื่องและการปฏิบัติ ให้ประชาชนเข้าใจถึงเทคนิคการเขียนยื่นขอแผนงานและเพิ่มความเข้าใจในสมาคมกองทุนเพื่อพัฒนาผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่มากยิ่งขึ้น

สนามไทเปวันเวลา:109.12/23(วันพุธ) เวลา10:00-16:30น.

สถานที่:ห้องเรียน401สมาคมเพื่อเยาวชนสตรี(ชั้น4เลขที่7ถนนชิงเต่าชี เขตจงเจิ้ง)
สมัครทางออนไลน์:https://forms.gle/uxJ98SpPBsJ7QdMc8 สมัครก่อน(12/11(วันศุกร์) รับจนเต็มจำนวนนะ!)
โทรศัพท์:02-2331-4449

วันที่ออก

2020-12-08