ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

ชั้นเรียนสร้างสรรค์ศิลปะสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ ปี2023 (3-2)

สำนักงานเขตซิ่นอี้กรุงไทเปจัด“ชั้นเรียนสร้างสรรค์ศิลปะสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ ปี2023” ในวันที่ 22มีนาคม- 31 พฤษภาคม 2023 ทุกวันพุธ เวลา 13:30-16:30 น. ที่ชั้น13ศูนย์อำนวยการบริหารซิ่นอี้ เริ่มรับสมัครทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2023 เวลา 13:30 น.เป็นต้นไป รายชื่อจริง 20 คน รายชื่อสำรอง 10คน รับกระทั่งจนเต็มจำนวน

เว็บไซต์สมัคร—https://iwnet.civil.taipei/NewImmigrants/Home/Register/223รายละเอียดกรุณาดูเอกสารแนบหรือโทรสอบถามเบอร์27239777กด 604(ไต้เสี่ยวเจี่ย)

 

วันที่ออก

2023-03-13