ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

ผู้ทำผิดละเมิดนำเข้าสัตว์และพืชอย่างผิดกฎหมายหรือนำเข้าทางไปรษณีย์ส่งด่วนตรวจพบจะมีโทษจำคุกสูงสุด7ปี ทั้งปรับเป็นเงินสูงสุด3,000,000ดอลลาร์ไต้หวัน (1-1)

การนำเข้าสัตว์และพืชหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ควรสอดคล้องตาม“กฎหมายป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในสัตว์”และ “กฎหมายควบคุมกักกันพืช”ผ่านการตรวจสอบหากพบผู้ทำผิดละเมิดนำเข้าสัตว์และพืชอย่างผิดกฎหมายหรือมาทางไปรษณีย์ส่งด่วน มีโทษจำคุกสูงสุด7ปี ทั้งปรับเป็นเงินสูงสุด3,000,000ดอลลาร์ไต้หวัน

เดือนมกราคม-เดือนธันวาคม 2020 ที่สนามบินนานาชาติเถาหยวนตรวจพบว่ามีผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่และแรงงานต่างชาติในไต้หวันทำผิดละเมิดส่งสินค้าควบคุมเข้ามาทางไปรษณีย์ส่งด่วนอาทิ สะตอ มังคุด ส้มจี๊ด และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ มีจำนวน184คดีที่ส่งดำเนินการทางกฎหมายหรือรับโทษ ย้ำเตือนอย่าสั่งซื้อสินค้าควบคุมทางเว็บไซต์ต่างประเทศตามใจนึก และบอกเตือนสมาชิกในครอบครัวอย่าจัดส่งสิ่งของประเภทสัตว์และพืชควบคุมมายังไต้หวัน เพื่อหลีกเลี่ยงผู้รับสิ่งของที่ต้องมารับโทษทัณฑ์

สัตว์และพืชควบคุมที่ผู้โดยสารขาเข้านำเข้ามาที่พบบ่อยและระเบียบข้อบังคับการกักกันผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง กรุณาพิจารณาเว็บไซต์เครือข่ายรอบโลกสำนักงานตรวจสอบกักกันสัตว์และพืช คณะกรรมการการเกษตรสภาบริหาร

วันที่ออก

2021-01-05