ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

นิตยสารไต้หวันพาโนรามาเวอร์ชั่นภาษาเวียดนาม ภาษาไทย (8-14)

ฉบับนี้จะแนะนำพิพิธภัณฑ์ไต้หวัน ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม อาคารสถาปัตยกรรมไต้หวัน สภาพนิเวศวิทยา เมล็ดพืชพันธุ์ วัฒนธรรมชนเผ่าดั้งเดิม และนักศิลปะจากเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ คุณMade Sukariawanกับเรื่องราวงานแกะสลักไม้สร้างสรรค์จากเศษวัสดุเหลือใช้

วันที่ออก

2021-09-02