ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

กรมตรวจคนเข้าเมืองกระทรวงมหาดไทยจัด “โครงการสร้างฝันเพื่อผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่และบุตรธิดาสมัยที่7”เริ่มเปิดรับสมัครลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึง12/31(12-3)

ส่งเสริมให้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ห่วงใยและเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณกุศลทางสังคม ผ่านการถ่ายทำวิดีโอแบ่งปันให้กับทุกภาคส่วน!

ปีนี้แบ่งออกเป็น5หัวข้อหลัก:“การริเริ่มธุรกิจใหม่และการตลาด” “การอบรมศึกษาและศิลปะ” “เทคโนโลยีสารสนเทศและมัลติมีเดีย” “บริการสาธารณกุศลทางสังคม” “การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน”แต่ละกลุ่มสำคัญต้องมีผู้สมัครเป็นผู้พำนักใหม่หรือบุตรธิดาอย่างน้อย2คน สมาชิกที่เหลือไม่จำกัดว่าเป็นชาวไต้หวันหรือชาวต่างชาติ แต่ละกลุ่มสมาชิกมีมากสุด5คน จะคัดเลือกเข้ามา30กลุ่ม รายละเอียดกรุณาดูโบรชัวร์
 

  • เวลารับสมัคร:ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึง31ธันวาคม 2020(วันพฤหัสบดี)
  • เว็บไซต์สมัครทางออนไลน์:
    https://www.beclass.com/rid=2443ea55fbdc7f421e43
  • โบรชัวร์รับสมัคร หนังสือแผนการ แบบฟอร์มรับสมัครดาวน์โหลดที่เว็บไซต์:https://ifi.immigration.gov.tw/wSite/ct?xItem=90821&ctNode=37214&mp=1#aC
  • โทรศัพท์ติดต่อ:(02)23889393 กด 3507

*หลังเสร็จสิ้นการลงทะเบียนออนไลน์ตามที่กำหนด นำแบบฟอร์มลงทะเบียนและหนังสือแผนการส่งไปที่กรมตรวจคนเข้าเมือง(แผนกธุรการผู้พำนักใหม่)“กลุ่มกิจกรรมโครงการสร้างฝันสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่และบุตรธิดาสมัยที่7”รับ ที่อยู่:10066 ชั้น 5 เลขที่ 15 ถนนกว่างโจว เขตจงเจิ้ง
กรุงไทเป 10066

วันที่ออก

2020-12-04