ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

สำนักงานพัฒนาแรงงาน9/11-10/15จัด“ครอบครัวแรงงานข้ามชาติของฉัน”จัดนิทรรศการและสัมมนาทางออนไลน์(8-13)

9/11เปิดงานทางออนไลน์ และสัมมนาออนไลน์4ครั้งกับหัวข้อปัญหาที่เกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติ ยินดีต้อนรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม!

วันที่ออก

2021-09-02