ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

“การเข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการครั้งที่2 สำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่”ใน“แผนบริการจัดหาจ้างงานเพื่อผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่” (9-6)

สำนักงานบริการจัดหาจ้างงานกรุงไทเปในวันที่ 16 กันยายน2022(วันศุกร์)เวลา9:00-17:00น. จัดการเข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการ ณ สถานศึกษาและสถานประกอบการแบบลูกโซ่ที่มีชื่อเสียง(เลขที่ 152ช่วง3  ถนนเป่ยเซิน เขตเซินเคิง นครนิวไทเป และ ชั้น3 เลขที่ 4 ถนนฝูโซ่ว เขตชินจวง นครนิวไทเป) ยินดีต้อนรับเพื่อนผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เข้าร่วมลงทะเบียนอบรม รายละเอียดสอบถามที่เบอร์:23085231 กด703 จางเสี่ยวเจี่ย  712หยางเสี่ยวเจี่ย  

วันที่ออก

2022-09-14