ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

7 ธันวาคม 2020 กระทรวงศึกษาธิการประกาศวิธีดำเนินการสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ศึกษาต่อมหาวิทยาลัย(1-3)

รายละเอียดกรุณาค้นหาได้ที่เว็บไซต์ระบบค้นหาสอบถามระเบียบข้อบังคับของกระทรวงศึกษาธิการ:
https://edu.law.moe.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL002037

วันที่ออก

2021-01-15