ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

ศูนย์บริการสตรีและครอบครัวผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป 9/19(วันเสาร์) จัด“ฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์เวียดนาม...สัมผัสกิจกรรมประสบการณ์เทศกาลไหว้พระจันทร์ของเวียดนาม” (8-12)

ขอเชิญทุกท่านเข้ามาร่วมสัมผัสกิจกรรมเทศกาลไหว้พระจันทร์เวียดนามกันนะ!
วันเวลา:109.9/19(วันเสาร์)  เวลา14:00-17:00 น.
สถานที่:ศูนย์บริการสตรีและครอบครัวผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป(ชั้น7เลขที่21ช่วง1 ถนนตี่หว้า เขตต้าถง)
เบอร์โทร:(02)2558-0133 ต่อ17


Publish Date

2020-08-25