ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

สำนักงานเขตซื่อหลิน...ชั้นเรียนฝึกโยคะประกอบเพลงสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ปี2024(5-14)

วันเวลา:6/25(วันอังคาร) 6/26(วันพุธ) เวลา 13:30~16:30น.

สถานที่:ห้องเรียน206สมาคมผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ซื่อหลิน 

https://iwnet.civil.taipei/NewImmigrants/Home/Register/300


วันที่ออก

2024-05-27