ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

โครงการทุนการศึกษาสำหรับบุตรธิดาผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ ปี 2022 (8-4)

“มูลนิธิไช่เจินจูจัดโครงการทุนการศึกษาสำหรับบุตรธิดาผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ ปี2022”กำลังเปิดยื่นรับสมัครเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน (ตามตราประทับไปรษณีย์เป็นหลัก) ยินดีต้อนรับบุตรธิดาของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่ศึกษาในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา วิทยาลัย หรืออาชีวศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นเข้าร่วมยื่นขอสมัคร วิธีทำกิจกรรมกรุณาไปค้นหาดูได้ที่เว็บไซต์มูลนิธิไช่เจินจู(http://www.psbf.org.tw) เบอร์โทรสอบถาม:(02)2504-8088#35  
E-mailอีเมล:psbf35@psbf.org.tw

วันที่ออก

2022-08-19