ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

“ชั้นเรียนพัฒนาชีวิตผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่และดื่มด่ำกับการชงกาแฟ” (7-10)

สำนักงานเขตเน่ยหูกรุงไทเปกำหนดวันที่6 , 13 , 20 กันยายน 2022(วันอังคาร)ช่วงเช้าเวลา 9:00-12:00       น.และช่วงบ่ายเวลา13:00-16:00น. วันที่27กันยายน(วันอังคาร)เวลา9:00-12:00น.(วันอังคาร) วันที่ 4ตุลาคม(วันอังคาร) ช่วงเช้าเวลา9:00-12:00 น.และช่วงบ่ายเวลา13:00-15:00น. จัดชั้นเรียน “พัฒนาชีวิตผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่และดื่มด่ำกับการชงกาแฟ”ประจำปี 2022 ที่สำนักงานเขตเน่ยหูกรุงไทเปห้องโถงชั้น8 (ชั้น8 เลขที่99 ช่วง 6 ถนนหมินเฉวียนตง เขตเน่ยหู กรุงไทเป) และร้านกาแฟว่านสือฉี(เลขที่ 253 ถนนชินหมิง 
เขตเน่ยหู กรุงไทเป) ยินดีต้อนรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เข้ามาสมัครเรียน รายละเอียดกรุณาดูที่เว็บไซต์สำนักงานเขตเน่ยหูพื้นที่ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่(https://nhdo.gov.taipei)หรือโทรสอบถามอู๋เสี่ยวเจี่ย เบอร์ 02-27925828 กด 208

วันที่ออก

2022-07-25