ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

สำนักงานเขตจงซาน10/1 จัด“ชั้นเรียนทำเทียนและน้ำมันหอมระเหยสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่” (9-10)

ประดิษฐ์เทียนและน้ำมันหอมระเหยสไตล์ของตัวเอง
วันเวลา:10/1 เวลา 09:00-12:00น. เวลา13:30-16:30 น.
สถานที่:ห้องโถงศูนย์บริหารเขตจงซาน(ชั้น10 เลขที่367ถนนซงเจียง เขตจงซาน กรุงไทเป)
เบอร์โทร:02-25031369 ต่อ592 เซี๊ยะเสี่ยวเจี่ย

วันที่ออก

2021-09-22